Términos del servicio

ÚS I APLICACIÓ

Els presents termes i condicions apliquen tant per a la pàgina principal de sempervirens.cat com per a aquelles altres que hagin estat creades per SEMPERVIRENS i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d'aquest lloc web.


USUARIS

S'entendrà per usuari a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i/o ús d'aquest lloc web, acceptant des d'aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits.


FORMES DE CONTACTE

Si un usuari desitgés contactar a SEMPERVIRENS podrà enviar un correu electrònic a l'adreça sempervirensshop@gmail.com. D'igual forma podran contactar a “SEMPERVIRENS” a través de 686079498


ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d'arxiu digital que es troben en el lloc web, entesos d'ara endavant com “els continguts”, li pertanyen a “SEMPERVIRENS” i està protegit per les lleis de dret d'autor a nivell nacional i internacional.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web, no podent emprar-los per a:

  • Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i a l'ordre públic;
  • Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  • Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral de “SEMPERVIRENS”, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  • Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.


“SEMPERVIRENS” es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, “SEMPERVIRENS” no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d'opinió que contingui el lloc web.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

“SEMPERVIRENS” ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries en el lloc web, per a evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d'aquestes mesures falla a conseqüència d'un ús indegut i/o abusiu per part d'un tercer.

L'usuari deurà en tot moment abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.


MODIFICACIONS

“SEMPERVIRENS” es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura d'aquest.


ENLLAÇOS

“SEMPERVIRENS” no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir en el lloc web, per la qual cosa no es fa responsable per aquests, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allí continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.


DRET D'EXCLUSIÓ

“SEMPERVIRENS” es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions.


GARANTIA DE RESULTATS

“SEMPERVIRENS” no es farà responsable per l'èxit o fracàs dels usuaris en l'aplicació de la informació que rebin del lloc web o dels serveis que ofereix “SEMPERVIRENS”. L'usuari serà l'únic responsable per l'aplicació de l'après amb el material subministrat per “SEMPERVIRENS”.

Els continguts que se subministren, s'imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment “SEMPERVIRENS” substituir alguna assessoria professional personalitzada que l'usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable pels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi de manera gratuïta o no exposat dins del lloc web.


RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

L'usuari o el client podrà escriure a sempervirensshop@gmail.com per a resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat i podrà també utilitzar la plataforma de Resolució de Litigis en línia Europea.


MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

“SEMPERVIRENS” podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposats, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.


ACCIONS LEGALS

“SEMPERVIRENS” pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que realitzi un ús indegut del contingut exposat en el lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S'aplicarà en tot moment la legislació del territori d'ESPANYA i en cas d'algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de Girona, Espanya, per ser el domicili del titular del lloc web.